پزشکی

واکسیناسیون جامعه پزشکی مطب دار بخش خصوصی خاتمه یافت

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران از خاتمه یافتن واکسیناسیون جامعه پزشکی مطب دار بخش خصوصی با چهار روز تزریق، دز دو آسترازنکا، خبر داد. به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین کرمانپور در […]