برگزاری دومین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

دومین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در تاریخ چهار آبان 1400 برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر رئیس زاده ریاست کل سازمان و دکتر موید علویان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ و کلیه اعضای هیات مدیره برگزار و براساس دستور کار جلسه موضوعات متعدد مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم گیری شد.

پس از سخنان دکتر موید علویان و دکتر رئیس زاده، بررسی موضوعات براساس دستور جلسه آغاز شد. اولین موضوع مورد بحث موضوع تغکیک نظام پزشکی تهران بزرگ از سازمان کل و تعیین تکلیف ساختمان درنظر گرفته شده برای نظام پزشکی تهران بود که در نهایت مصوب شد که طی سه روز آینده دکتر ساعی گزارش کارشناسی در مورد ساختمان جدید با اخذ نظرات اعضای هیات مدیره را به ریاست کل سازمان ارائه دهد و آقایان دکتر رازی، دکتر جعفریان و دکتر فرخزاد هم برگزیدگان هیات مدیره در خصوص رسیدگی به این موضوع هستند.
در ادامه جلسه موضوع تشکل کمیسیون های تخصصی و کارگروه های مشورتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر علویان با قرائت مفادی از قانون سازمان به تعیین یازده کمیسیون تخصصی در ساختار سازمان کل و مشابه آن ها در نظام شهرها شد و پس از بررسی و بحث مقرر شد کمیسیون های تعرفه(با ریاست دکتر رازی)، کمیسیون مالیات و عوارض و بیمه(با ریاست دکتر اسدی)، کمیسیون انتظامی( با ریاست دکتر عدلی)، کمیسیون دارو و تجهیزات(با ریاست دکتر پیرویان)، کمیسیون برنامه و بودجه و ساختار(به ریاست دکتر ساعی) و کمیسیون آموزش و پژوهش (به ریاست دکتر طباییان) مصوب شد و قرار شد روسای کمیسیون های تخصصی در جلسه بعدی هیات مدیره گزارشی از تشکیل کمیسیون ها و برنامه های درنظر گرفته شده ارائه دهند.
همچنین پیرو درخواست رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ به ایشان از طرف اعضای هیات مدیره اختیار تام برای تاسیس کمیسیون روابط عمومی و ارتباطات بین الملل تفویض شد و مقرر شد آئین نامه ها و تفاهم نامه های احتمالی دوطرفه در سطوح بین المللی در هیات مدیره مطرح و مصوب شود.
گزارشی از حوزه انتظامی هم توسط دکتر عدلی ارائه شد و بعد هم توسط ایشان اسامی دادیاران، هیات های بدوی، هیات تجدیدنظر به رویت اعضای هیات مدیره رسید و مورد تصویب انان قرار گرفت. همچنین مقرر شد که از موارد موجود در پرونده های انتظامی در جهت تولید محتوای آموزشی برای همکاران و اعضای سازمان استفاده شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *