پزشکی

تبیین اهداف و انتخاب نفرات کارگروه های مشورتی توانبخشی و تغذیه و نیز مامایی در نظام پزشکی تهران بزرگ

تعیین اهداف کارگروه مشورتی توانبخشی و تغذیه محمدرضا اسدی نائب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ و رئیس کارگروه توانبخشی و تغذیه ضمن معرفی آقایان دکتر حمید حقانی حقیقی، علیرضا شمس […]

پزشکی

وضعیت نامناسب دستیاران تخصصی در کشور / لزوم آسیب شناسی علل مهاجرت پزشکان

دبیر شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی با ابراز نگرانی از آنچه که وضعیت “نامناسب دستیاران تخصصی در کشور” خواند، بر لزوم آسیب شناسی علل مهاجرت پزشکان تاکید کرد. دکتر داریوش طاهرخانی […]