پزشکی

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی کشور با دکتر رئیس‌زاده

اعضای هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی کشور با دکتر رئیس سازمان نظام پزشکی ایران دیدار و گفت‌وگو کردند. به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ، اعضای هیئت مدیره انجمن […]