پزشکی

حضور گروه پزشکی مجمع داوطلبان درمانگر(مدد) در منطقه صفر مرزی خرمشهر و محل ریزش ساختمان متروپل آبادان

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی به همراه گروه پزشکی مجمع داوطلبان درمانگر(مدد) در محل ریزش ساختمان متروپل آبادان حضور یافت. به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی […]

پزشکی

حضور گروه پزشکی مجمع داوطلبان درمانگر(مدد) از منطقه صفر مرزی خرمشهر تا محل ریزش ساختمان متروپل آبادان

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی به همراه گروه پزشکی مجمع داوطلبان درمانگر(مدد) در محل ریزش ساختمان متروپل آبادان حضور یافت. به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی […]