پزشکی

فراخوان مقاله سی و سومين کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛سی و سومين کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران ١٣ لغايت ١٥ مهرماه ١٤٠١ جاری با شعار زندگي پويا، نيازمند خدمات روزآمد فيزيوتراپي در هتل المپیک […]