پزشکی

سازمان نظام پزشکی با تکیه بر قانون توانسته در مقابل این هجمه ها ایستادگی نماید چون تضعیف جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی موجب آسیب دیدگی مردم خواهد شد .

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص جایگاه باارزش آبادان و خرمشهر با اشاره به رشادت های رزمندگان اسلام در دفاع مقدس گفت: منطقه آبادان و […]