پزشکی

برگزاری نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های خراسان بزرگ با حضور رئیس کل سازمان

نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های خراسان بزرگ با حضور ویژه رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و […]