هزینه دست درازی غیرحرفه ای ها به ساحت دارو را مردم و داروسازان می پردازند

رئیس نظام پزشکی سبزوار در پیامی ضمن تبریک روز داروساز به جامعه داروسازی کشور گفت: آئین نامه های بی آئین، طرح های افتاده بر گرده ی داروخانه ها، صنعت پریشان، کمبودهای ناتوان کننده ، به حراج گذاردن حرفه داروسازی در پلت فرم های اینترنتی ، دسترسی دشوار مردم به دارو و داروخانه ، دست درازی غیرحرفه ای ها به ساحت دارو و … از آن دسته تصمیماتی است که هزینه اش را مردم و داروسازان نجیبانه می پردازند.

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی تصویر و متن پیام تبریک دکتر محمود فاضل خطاب به جامعه داروسازی کشور در ذیل آمده است:

پروردگاررا شکر می گزارم که برخدمت به خلق توانایی داد.

          سلامت بنیادی است که داروسازی استواره ی متین آن است و از آن گزیری نیست . داروسازان با جانی آکنده از مهر و بی اعتنا به درشتی  ها در استحکام آن می کوشند که امید را باور دارند و جوانه ها را . در اوج مرارت های همه روزه ی روزگار ، اما داروسازان بی واسطه وچشم در چشم بیماران بر اهداف متعالی حرفه ، پای می فشارند تا مرهمی بر دل دردمندان باشند . آیین نامه های بی آیین ، طرح های افتاده بر گُرده ی داروخانه ها ، صنعت پریشان ، کمبودهای ناتوان کننده ،  به حراج گذاردن حرفه ی داروسازی در پلت فرم های اینترنتی ، دسترسی دشوار مردم به دارو و داروخانه ها ،  دست درازی غیر حرفه ای ها به ساحت دارو و … ، از آن دسته تصمیماتی است که هزینه اش را مردم و داروسازان نجیبانه می پردازند .  تلاش های پرتکرارکم اثرو پیشرفت های اندک در وصول خواسته های به حق ، ایشان را به سان محمد بن زکریای رازی سخت جان کرده است و مصمم .

          روز داروسازی مجالی است تا عهدهارا تازه کنیم که :        زنده به آنیم که آرام نگیریم .

          پنجم شهریور ماه روزداروسازی مبارک باد داروسازان گران قدر .

 

                                                                                              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.