پزشکی

فراخوان همکاری با مجموعه های برگزار کننده دوره‌های مهارتی و حرفه‌ای

سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران در راستای برگزاری دوره‌های مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی مورد درخواست اعضای خود، مراکز مجری این دوره‌های آموزشیرا به همکاری دعوت کرد متن این فراخوان […]

پزشکی

فراخوان سازمان نظام پزشکی برای جذب حامیان مالی برای کنفرانس یک روزه

سازمان نظام پزشکی برای جذب حامیان مالی برای کنفرانس یک‌روزه تحت عنوان مروری بر تصویربرداری موسکلواسکلتال فراخوان داد فراخوان معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام‌پزشکی در نظر دارد کنفرانس یک‌روزه تحت […]